top of page

Reysaş Adana 3 - 2. Etap Güneş Enerji Santrali

Reysaş GYO firmasına ait Adana ilinde bulunan lojistik tesisinin PVC membran çatısının üzerine kurulan 890 kWp kurulu gücündeki güneş enerji santrali Şubat 2022'de işletmeye alınmıştır.

Reysaş GYO firmasınının Adana'da bulunan 15.000 metrekare büyüklüğündeki kilit geçme tip çatısının üzerine birinci etapta kurulan güneş santraline ek olarak 890 kWp gücündeki güneş enerji santrali firmamız tarafından anahtar teslim olarak tamamlanmıştır.

Birinci etap projede güneş panelleri kelepçe sistemi ile çatı delinmeden çatının güneye bakan yönlerine çatının mevcut eğimine paralel olarak monte edilmişti. İkinci etap projede de kuzeye bakan çatılara yine kelepçe sistemi ile 15 derecelik üçgen ayaklar ile açılandırma yapılmış ve panellerin güneye 7 derecelik bir açılandırma ve sıralar arasında gerekli gölge mesafesi korunarak güneş paneli yerleşimi yapılmıştır.

Kurulum izinlerinin çıkarılmasından, elektrik projelerinin onaylatılıp, santralin projelerine uygun olarak kurulumunun yapılması ve akabinde de TEDAŞ tarafından kabulunun yapılarak işletmeye girmesine kadarki süreç tarafımızdan yürütülmüştür.

Kilit geçme çatı üzerine firmamız tarafından tasarlanan özel kelepçe sistemi ile çatıda hiçbir delik açılmadan ve izolasyon sorunu yaratmadan kurulan aluminyum konstrüksiyon sistemi 1980 adet Türk malı Phono Solar marka Half-cut Monoperc 445W gücünde güneş panelleri monte edilmiştir.

Alman malı KACO marka Blueplanet model 60 kW gücünde inverterler, Alman malı HIS marka solar kablolar ve Alman malı Staubli MC4 marka solar konnektörler ile güneş santrali kurulumu tamamlanmıştır.

Kuzey cephelerin güneye doğru açılandırılması ile yüksek verim elde edilmiş olup, kuzeye bakan açıların veriminin yükseltilmesi açısından nitelikli bir proje olmuştur.

Güneş Enerji Santralinin Özellikleri

Sandviç Panel

Çatı Üzeri

Kurulum

890

kWp

Kurulu Güç

Şubat 2022

İşletmeye

Giriş Tarihi

1980

Adet

Güneş Paneli

1350

MWh Yıllık Elektrik Üretimi

Proje Görselleri

bottom of page