Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi
Yasal Altyapısı 

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesine ilişkin yasal alt yapı, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuatla düzenlenmiştir. Söz konusu mevzuatla; Kurulu gücü 1 MW’a kadar olan üretim tesisleri için lisanssız, 1 MW’tan büyük üretim tesisleri için ise lisanslı işlem yapılması gerekmektedir. Lisanssız üretim tesislerinden üretilen elektriğin 10 yıl süresince 0,133 USD/kWh üzerinden kamu tarafından satın alınması hükme bağlanmıştır.

1. Çağrı Mektubu

Lisanssız Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurmak isteyenler, üretim tesisinin yapılacağı bölgedeki ilgili Şebeke İşletme Şirketine başvurarak Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almak zorundadırlar.

2. Güç Sınırı Şartı

Lisanssız GES’lerin kurulu gücü, kurulacak GES ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı sözleşme gücünün otuz katından fazla olamaz.

3. Proje Onayı

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren 90 gün içerisinde tesise ait projelerin onaya sunulmuş olması ve 180 gün içerisinde de ilgili kurumun onayı gerekmektedir.

4. Bağlantı Anlaşması

Proje onay tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili Şebeke İşletmecisine Bağlantı Anlaşması imzalanması için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

5. Santral Kabulu

Bağlantı Anlaşması imza tarihinden itibaren 2 yıl içerisine GES’in kurulumu tamamlanarak geçici kabulünün yapılması ve işletmeye alınmış olması gerekmektedir.

beenhere

6. Sistem Kullanımı

We give you complete control over each content block. Create, edit and assign custom content with ease.

Mevzuat

Kabul Tarihi: 10.05.2005 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin...

Kabul Tarihi: 02.10.2013 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

Kabul Tarihi: 29.12.2010 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair...

Kabul Tarihi: 02.10.2013 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Kabul Tarihi: 14.03.2013 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin...

Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ