Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri

Çatı üstüne kurulan güneş enerji santralleri maliyet avantajı sebebiyle şuanda son derece popüler olmakla beraber çatı kurulumlarında saha kurulumlarını göre önemli teknik farklılıkları vardır. En önemli konulardan birisi güneş panellerinin yerleştirileceği konstrüksiyon sistemi seçimi ve açılandırmadır.  

Bunun yanında çatı tipi güneş enerji santrali kurulumlarında, saha kurulumlarına göre kısıtlamalar daha fazladır. Örneğin; saha tipi güneş enerji santrali kurulumlarında güneş panellerinin yönleri ve eğimleri optimum şekilde kolaylıkla ayarlanabilirken çatı tipi güneş enerji santrali kurulumlarında yön (azimuth) ve açıların ayarlanmasında çatının pozisyonu, yönü , mahyaların pozisyonu, çatının statik yük hesapları ve buna benzer daha bir çok konu hesabın içerisine girmektedir. Bu sebeple, çatı tipi güneş enerji santrali kurulumlarında tasarım kriterlerinin her biri son derece önemlidir ve profesyonelce tasarlanmalıdır. Altungrup Solar Enerji olarak sektörde en uzun süredir anahtar teslim çatı kurulum tecrübesine sahip firmalardan birisi olarak; yüksek verimli ve dayanıklı güneş enerji santralleri kurulumunu taahhüt etmekteyiz. 

Kuzey Güney Solar Çatı
Doğu Batı Solar Çatı
Çapraz Solar Çatı
 

Saha Tipi Güneş Enerji Santralleri

Saha uygulamaları şuanda Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan güneş eneji santrali uygulamalarıdır. Saha uygulamalarında, toprak üzerinde çalışıldığı için zemin ve toprak özellikleri tasarım açısından son derece önemlidir. İyi çalışılmış bir zemin etüdü ve sahanın eğim, yüzey alanı, çukur, yükselti, vb. fiziksel özelliklerinin iyi analiz edilmesi ile beraber yaratıcı bir konstrüksiyon tasarımı ile saha tipi güneş enerji santrallerinden o bölge için alılabilicek en yüksek üretim verimini almak mümkündür. 

Altun Grup Solar Enerji olarak, lisanssız güneş enerjisi üretim tesisi kurulumu ile ilgili gerekli izinlerin alınmasından güneş enerji santralinin kurulup ilgili kabullerin tamamlanarak elektrik satışına başlanmasına kadarki tüm süreci üstlenerek santral kurulumu işini "anahtar teslim" olarak üstleniyoruz.